Metformin i dalje prvi lijek izbora za liječenje dijabetesa tip 2


Metformin i dalje prvi lijek izbora za liječenje dijabetesa tip 2

Pacijenti kojima je nedavno dijagnosticiran dijabetes tipa 2 te kao početna terapija im je propisan lijek metformin, imaju manju vjerojatnost da će trebati još neki drugi lijek za kontrolu svojeg šećera u krvi, ukazuje nova studija.

Naime, samo jedna četvrtina pacijenata na metforminu trebala je još jedan lijek za kontrolu šećera u krvi. Dok je u slučajevima kada su pacijenti započeli liječenje dijabetesa tip 2 s nekim drugim lijekom, potreba za dodatnim lijekom za kontrolu šećera u krvi bila češća.

Rezultati ove studije podupiru dosad uvriježenu praksu da se liječenje dijabetesa tip 2 započne s metforminom. Izgleda da je metformin uspješniji u kontroli šećera u krvi od drugih lijekova, ističu stručnjaci.

Inače, postoji osam klasa oralnih lijekova za liječenje dijabetesa tipa 2, metformin se ubraja u lijekove starije generacije koji povećavaju osjetljivost tijela na inzulin.

Izvor:
JAMA Internal Medicine