Mikrobi na jeziku mogu se koristiti za dijagnosticiranje raka gušterače


Mikrobi na jeziku mogu se koristiti za dijagnosticiranje raka gušterače

Prema rezultatima novog istraživanja, izgleda da bi poremećaj u sastavu mikroba koji oblažu jezik mogao poslužiti kao biomarker za rani stadij raka gušterače. Naime, uočeno je da osobe s ranim stadijem raka gušterače imaju značajno drugačiji sastav bakterija koje oblažu jezik u odnosu na zdrave pojedince.

Niske razine Haemophilusa i Porphyromonasa, u kombinaciji s visokim razinama Leptotrichiae i Fusobacteriuma, glavne su razlike između pacijenata s rakom gušterače i zdravih osobe.

Smatra se da ukoliko se ovi rezultati potvde u drugim studijama, ovo otkriće bi moglo dovesti do razvoja novih dijagnostičkih ili preventivnih alata za rak gušterače koji se temelje na mikrobiomu.

Rak gušterače je sedmi vodeći uzrok smrti povezane s rakom u svijetu. U Velikoj Britaniji se u gotovo 10.000 ljudi svake godine dijagnosticira ova vrlo agresivna bolest, a samo 1 posto oboljelih preživi više od deset godina.

Simptomi raka gušterače se obično ne javljaju tijekom rane faze bolesti, a većina pacijenata već je u uznapredovalom stadiju bolesti u trenutku dijagnosticiranja bolesti.

Poznato je da mikrobiom utječe na upalu i karcinogenezu koja potiče tumor. Stoga je istraživanje mikrobiotskih biomarkera koji bi mogli poslužiti kao rani dijagnostički pokazatelji postalo glavno područje istraživanja.

Smatra se da veza između mikrobiotske disbioze jezika i raka gušterače može biti povezana s imunološkim sustavom - na primjer, bolest gušterače može potaknuti imunološke odgovore koji pogoduju proliferaciji određenih bakterija ili obrnuto.

Izvor:
Journal of Oral Microbiology