Ministarstvo zdravlja RH poduzima mjere kako bi osiguralo nesmetano ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu


Ministarstvo zdravlja RH poduzima mjere kako bi osiguralo nesmetano ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu

Obzirom na činjenicu da je dio liječnika tijekom srpnja i kolovoza, na poziv Hrvatskog liječničkog sindikata, povukao suglasnosti za rad duži od 48 sati tjedno, Ministarstvo zdravlja RH poduzima sve mjere kako bi se građanima osiguralo nesmetano ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu.

U radu zdravstvenih ustanova moraju se poštivati prava liječnika i drugih zdravstvenih i nezdravstvenih radnika, ali i njihove obveze. Prema tome, u potpunosti će se poštivati pravo liječnika koji su na poziv Hrvatskog liječničkog sindikata, povukli suglasnosti za rad duži od 48 sati tjedno.

Ministarstvo zdravlja RH kontinuirano prati stanje i dinamiku povlačenja suglasnosti za rad duži od 48 sati tjedno, te analizira stanje u svim kliničkim bolničkim centrima, kliničkim bolnicama, općim i specijalnim bolnicama kojima je osnivač Republika Hrvatska ili čija su osnivačka prava u postupku sanacije prenesena na Republiku Hrvatsku. Analizom nisu obuhvaćene zdravstvene ustanove kojima je osnivač jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koje nisu u postupku sanacije: Klinička bolnica "Sveti Duh", Opća bolnica Gospić i Opća bolnica Ogulin, te većina specijalnih bolnica.

U analiziranim zdravstvenim ustanovama danas do 12 sati 27 posto od ukupnog broja liječnika povuklo je suglasnost za rad duži od 48 sati tjedno.

Broj povučenih suglasnosti različit je u zdravstvenim ustanovama. Najveći udio povučenih suglasnosti je u zdravstvenim ustanovama u Slavoniji i iznosi 44 posto (9 bolnica). Slijede Dalmacija s 36 posto (5 bolnica), Istra i Primorje s 20 posto (3 bolnice) te Zagreb, sjeverna i središnja Hrvatska s 19 posto (17 bolnica).

Istodobno, u nekim bolnicama ni jedan liječnik nije povukao suglasnost za tjedni rad duži od 48 sati, primjerice u Klinici za ortopediju Lovran, Kliničkoj psihijatrijskoj bolnici Vrapče te županijskim bolnicama u Varaždinu, Novoj Gradiški i Kninu, te specijalnim bolnicama primjerice u Varaždinskim Toplicama i Novom  Marofu.

Prema provedenim analizama u velikoj većini zdravstvenih ustanova u kojima je došlo do povlačenja suglasnosti za rad duži od 48 sati, rad će se i dalje odvijati na dosadašnji način, uključujući i rad liječnika u dežurstvima i pripravnosti.

S druge strane, u pojedinim će ustrojstvenim jedinicama zdravstvenih ustanova (klinikama, odjelima) pružanje zdravstvene zaštite biti osigurano uvođenjem smjenskog rada za liječnike, ili rada u turnusima i sl. Dakle, tamo gdje je većina liječnika povukla suglasnost za rad duži od 48 sati tjedno, promijenit će se organizacija rada, uz poštivanje zakona i propisa.

Tako će se od 1. rujna 2013. godine uvesti smjenski rad u pojedinim ustrojstvenim jedinicama kliničkih i županijskih bolnica. Bolnice u kojima se smjenski rad uvodi u tri i više ustrojstvenih jedinica su: KBC Sestre milosrdnice, KBC Osijek i KBC Split, te u općim bolnicama: Zadar, Šibenik, Karlovac, Bjelovar, Čakovec, Sisak, Koprivnica i Vinkovci.

Izvor:
MZ RH