Ministarstvo zdravstva najoštrije osuđuje napade na sve zdravstvene radnike


Ministarstvo zdravstva najoštrije osuđuje napade na sve  zdravstvene radnike

Nastavno na nedavne napade na liječnike i medicinske sestre u zagrebačkim bolnicama, Ministarstvo zdravstva RH ističe kako najoštrije osuđuje napade na sve  zdravstvene radnike. Ministarstvo zdravstva je već ranije predlagalo izmjene Kaznenog zakona u cilju veće zaštite zdravstvenih radnika. 

Novim Izmjenama i dopunama Kaznenog Zakona na snazi od 5. siječnja 2019. godine propisano je novo kazneno djelo Prisile prema zdravstvenom radniku, (članak 315. a) slijedom kojeg se počinitelj tog kaznenog djela koji doktora medicine, doktora dentalne medicine ili drugog zdravstvenog radnika koji zdravstvenu djelatnost obavlja kao javnu službu silom ili prijetnjom spriječi u obavljanju njegove zdravstvene djelatnosti kažnjava zatvorom do tri godine.

Ako je kaznenim djelom doveden u opasnost život ili tijelo doktora medicine, doktora dentalne medicine ili drugog zdravstvenog radnika ili mu je nanesena tjelesna ozljeda ili je uporabljeno oružje ili opasno oruđe, počinitelj će se kazniti kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina.

Izvor:
MIZ