HUBOL zahtjeva hitnu zaštitu liječnika


HUBOL zahtjeva hitnu zaštitu liječnika

Hrvatska udruga bolničkih liječnika (HUBOL) najoštrije osuđuje napad na liječnika u Općoj bolnici Zadar. Također, u HUBOL-u ističu da se radi o jednom u nizu napada, od kojih samo mali broj dospijeva u javnost te da situacija koja je kulminirala u Zadru samo je jedan od ustaljenih obrazaca ponašanja kojima se liječnici izlažu na radnom mjestu na kojemu su svakodnevno dostupni verbalnom, a nerijetko i fizičkom napadu.

Prema mišljenju HUBOL-a, hajka na liječnike koja se intenzivirala namjernim neistinama, protuustavnim odredbama i diskriminirajućim obrascima ponašanja od prošle zdravstvene administracije prelila se kao opći obrazac ponašanja u populaciju, u kojoj sve veći broj pojedinaca etiketira liječnika kao neprijatelja društva iz čega i proizlaze učestali napadi na kolege liječnike.

HUBOL od nadležne zdravstvene administracije i tehničke Vlade zahtjeva hitnu zaštitu liječnika koji su temelj održivosti javnog zdravstvenog sustava te njihovo proglašenje strukom od posebnog nacionalnog interesa.

Jedanko tako, u HUBOL-u zahtjevaju promjene postojećih zakona u svrhu bolje pravne zaštite liječnika kao profesionalca na radnom mjestu od svih oblika nasilja, te donošenje uredbe vlade sa zakonskom snagom kojom bi se definirale radne obveze i prava liječnika te priznavanje ostalih posebnosti struke. Isto tako, tražimo i poštivanje zakonskih normi i pozivamo poslodavce da osiguraju primjerene radne uvjete i adekvatnu zaštitu zaposlenih.

Izvor:
HUBOL