Mlade osobe koje su preživjele rak štitnjače izložene dugoročnim zdravstvenim rizicima


Mlade osobe koje su preživjele rak štitnjače izložene dugoročnim zdravstvenim rizicima

Mlade osobe koje su preživjele rak štitnjače izložene su većem riziku od određenih zdravstvenih problema kasnije u životu, ukazuje američko istraživanje u kojem je sudjelovalo više od 18.000 ispitanika.

Rezultati istraživanja pokazali su da su osobe kojima je rak štitnjače dijagnosticiran prije 40. godine života izložene pet puta većem riziku od razvoja perikarditisa, te dva puta većem riziku od bolesti srčanih zalistaka.

Jednako tako, one imaju sedam puta veći rizik od razvoja osteoporoze, te veći riizk od razvoja hipertenzije i aritmije.

U osoba u kojih je rak štitnjače dijagnosticiran nakon 40. godine, također su uočeni veći rizici za određene zdravstvene probleme, no oni nisu bili tako izraženi kao u osoba mlađe životne dobi. Rizik od hipertenzije je u njih bio 46 posto veći, a rizik od osteoporoze dva puta veći.

Inače, danas, pacijenti s rakom štitnjače imaju odličnu prognozu i visoku stopu preživljavanja, posebice ako je rak dijagnosticiran u mlađoj životnoj dobi. Naime, manje od 3 posto pacijenata mlađih od 40. godina umire od raka štitnjače.

Smatra se da je zamjenska terapija hormonima štitnjače odgovorna za veći rizik od osteoporoze i srčane bolesti jer su njene doze često puta veće od inače potrebnih za opće zdravlje. Stoga se u mlađih osoba preporuča manje agresivna terapija za liječenje raka štitnjače.

Izvor:
American Society of Clinical Oncology PR