Mobilna aplikacija LittleDot - dnevnik zdrave bebe


Mobilna aplikacija LittleDot - dnevnik zdrave bebe

Mobilna aplikacija LittleDot - dnevnik zdrave bebe omogućava vođenje dnevnika zdravlja, te pruža korisne informacije o rastu, razvoju, cijepljenju i povišenoj temperaturi djeteta.

Također, omogućava pohranu podataka unešenih od strane roditelja (zapažanja, fotografije, nalazi), te pruža mogućnost bolje i kvalitetnije komunikacije sa liječnikom vašeg djeteta. Svakako treba napomenuti da možete otvoriti i pratiti dnevnike dvoje ili više djece u vašoj obitelji.

Aplikacija LittleDot također pruža mogućnost razvrstavanja unešenih podataka po vremenu unosa i vrsti podataka koji su podijeljeni u 12 kategorija:

 • Dnevnik prehrane
 • Dnevnik rasta
 • Dnevnik spavanja
 • Dnevnik cijepljenja
 • Dnevnik stolice
 • Dnevnik psihomotoričkog razvoja
 • Dnevnik bolesti
 • Dnevnik o zubima
 • Dnevnik izmjere temperature (uz mogućnost korištenja Raiing WiFi bežičnog toplomjera)
 • Ostale zabilješke
 • Dnevnik lijekova
 • Mogućnost slanja podataka liječniku

Aplikacija je kompatibilna s iOS 7.0 operativnim sustavom (aplikaciju je moguće koristiti na iPhone, iPad i iPod touch uređaju, aplikacija je optimizirana za iPhone 5).

Za više informacija posjetite: