Smanjeni rast djeteta


Saznajte kada se kod djeteta postavlja dijagnoza smanjenog rasta, koji su uzroci smanjenog rasta te može li se smanjeni rast liječiti.