Mogu li kombinirana cjepiva naštetiti djetetu?


Saznajte mogu li cjepiva koja štite od više bolesti u jednoj injekciji (kombinirana cjepiva) naštetiti djetetu? Koja kombinirana cjepiva postoje? Jesu li kombinirana cjepiva manje imunogena?