MRSA pogoršava prognozu bolesnicima sa cističnom fibrozom


MRSA pogoršava prognozu bolesnicima sa cističnom fibrozom

Istraživanje provedeno na 19.833 bolesnika sa cističnom fibrozom, u dobi od 6 do 45 godina, pokazalo je da bolesnici koji su zaraženi sa smrtonosnom bakterijom MRSA (Methicillin rezistentni Staphylococcus aureus) imaju lošiju stopu preživljavanja nego bolesnici koji nisu zaraženi s MRSA-om.

Tijekom istraživanja umrlo je 2.537 bolesnika, a kod njih 5.759 bila je otkrivena MRSA u dišnom sustavu. Pokazalo se da je rizik od smrti, 1,3 puta veći, za bolesnike koji su zaraženi MRSA-om.

Cistična fibroza (mukoviscidoza) je najčešća nasljedna bolest među pripadnicima bijele rase koja značajno skraćuje životni vijek. Klinička slika cistične fibroze posljedica je promjena u radu žlijezdi s vanjskim lučenjem zbog čega su oštećeni mnogi organi, a najviše dišni, probavni i reproduktivni sustav. Simptomi i težina bolesti znatno variraju u različitih bolesnika sa cističnom fibrozom.

Izvor:
HealthDay