Na liste HZZO-a uvrštena nova pakiranja lijekova i nova ortopedska pomagala


Na liste HZZO-a uvrštena nova pakiranja lijekova i nova ortopedska pomagala

Na 35. redovnoj sjednici Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO), na Osnovnu i Dopunsku listu lijekova HZZO-a uvršteno je ukupno 39 novih pakiranja lijekova: 1 novi lijek na Dopunsku listu lijekova, nezaštićenog imena erenumab za liječenje migrene te 38 pakiranja koja su generičke paralele i dodatni oblici već postojećih lijekova u listi lijekova (na Osnovnu listu lijekova 13 lijekova u 36 pakiranja, a na Dopunsku listu 2 lijeka u 2 pakiranja).

Stavljanjem novih pakiranja na listu proširuje se spektar lijekova koji osiguranici mogu za svoje liječenje dobiti na teret obveznog zdravstvenog osiguranja. 

Na Popis pomagala HZZO-a uvrštena su nova istovrsna pomagala iz skupine pomagala za kretanje, potrošni materijal za inzulinsku pumpu, pomagala za govor, te nova generacija grudnjaka nakon amputacije dojke, a provedene su i određene administrativne izmjene i dopune Popisa pomagala.

Izvor:
HZZO