Na prvi mamografski pregled dojki u 45. godini


Na prvi mamografski pregled dojki u 45. godini

Prema novim preporukama Američkog društva za karcinom, preporučena dob u kojoj bi žene trebale započeti s godišnjim mamografskim pregledima je 45. godina, obzirom da se prosječni rizik od raka dojke povećava približavanjem menopauze.

Godišnji mamografski pregledi se preporučuju između 45. i 54. godine života, a nakon toga se smatra da je dovoljno ići svake dvije godine na mamografski pregled ukoliko je zdravlje dojki zadovoljavajuće.

Naravno, ukoliko neka žena želi ili ako ima veći rizik od raka dojke, tada se s godišnjim mamografskim pregledima može započeti u dobi od 40. do 44. godine.

Inače, pokazalo se da su u žena koje se približavaju menopauzi, godišnji mamografski pregledi učinkovitiji u otkrivanju raka dojke koji je u stadiju kada se može liječiti nego mamografski pregledi svake dvije godine.

Svakako treba istaknuti da je menopauzalni status važniji od životne dobi za razmatranje intervala između dva mamografska pregleda, obzirom da hormon estrogen ima sklonost promicanju rasta tumora.

Također, treba spomenuti da je mamografija najbolji način za rano otkrivanje raka dojke u žena starijih od 40 godina, a to je dob iznad koje učestalost raka dojke počinje naglo rasti.

Izvor:
JAMA Oncology