Home / Vijesti / Neoadjuvantna kemoterapija poboljšava stopu preživljavanja kod oboljelih od raka gušterače

Neoadjuvantna kemoterapija poboljšava stopu preživljavanja kod oboljelih od raka gušterače

Neoadjuvantna kemoterapija poboljšava stopu preživljavanja kod oboljelih od raka gušterače

Po prvi puta se pokazalo da neoadjuvantna kemoterapija (primjena kemoterapije prije kirurškog liječenja) poboljšava preživljavanje u pacijenata s resektabilnim duktalnim adenokarcinomom gušterače (PDAC), ukazuju rezultati istraživanja provedenog u Japanu.

Za perioperativnu kemoterapiju korišteni su neoadjuvant gemcitabin i S-1 (tegafur, gimeracil i oteracil kalij), a kao adjuvant S-1. Ukupna stopa dvogodišnjeg preživljavanja bila je 63,7% za skupinu koja je primila neoadjuvantnu terapiju, dok je za skupinu koja je odmah išla na operaciju ona iznosila 52,5%.

Na temelju ovih rezultata, očito je da bi neoadjuvantna kemoterapija mogla biti novi standard za liječenje pacijenata s resektabilnim duktalnim adenokarcinomom gušterače.

Trenutno je standard liječenja pacijenata s resektabilnim ili granično resektabilnim adenokarcinomom gušterače operacija praćena adjuvantnom kemoterapijom. Neoadjuvantna terapija je potencijalna terapija, no njena uporaba trenutno nije podržana u stručnoj literaturi.

Medijan ukupnog preživljavanja iznosio je 36,7 mjeseci za pacijente koji su dobili neoadjuvantnu terapija, dok je za pacijente koji ju nisu dobili iznosio 26,6 mjeseci.

Također, treba spomenuti da je kod pacijenata koji su dobili neoadjuvantnu terapiju učestalost metastaza u limfne čvorove bila manja (59,6% vs 81,5%).

Izvor:
GISC 2019

15 godina zdravstvenog portala Cybermed.hr
Revija za zdravlje
Prijava za newsletter

Anketa

Je li dvojni angažman liječnika u sustavu javnog zdravstva i privatnoj praksi koruptivna praksa i primjer sukoba interesa?

Ljekovito bilje