Nivolumab uspješniji od kemoterapije u liječenju raka bubrega


Nivolumab uspješniji od kemoterapije u liječenju raka bubrega

Rezultati nove studije pokazali su da je primjena nivolumaba, humanog IgG4 monoklonskog protutijela, uspješnija u liječenju uznapredovalog raka bubrega nego standardna kemoterapija everolimusom, u smislu smanjenja tumora i produljenja života.

Naime, pacijenti koji su liječeni nivolumabom su u prosjeku živjeli 5,4 mjeseca dulje nego pacijenti liječeni everolimusom.

Također, treba istaknuti da su ozbiljne nuspojave zabilježene u 19 posto pacijenata koji su dobivali nivolumab, te u 37 posto pacijenata koji su dobivali everolimus. Najčešće nuspojave kod pacijenata koji su uzimali nivolumab bile su umor, mučnina i jaki svrbež, a kod pacijenata na everolimusu umor, anemija i upala sluznice usne šupljine.

Smatra se da rezultati ove studije mogu promijeniti liječenje pacijenata s metastaskim rakom bubrega u kojih je bolest napredovala usprkos primjene kemoterapije.

Inače, nivolumab se dosada pokazao učinkovitim u liječenju melanoma, raka plućaHodgkinovog limfoma.

Izvor:
New England Journal of Medicine