Nove mogućnosti liječenja daju nadu pacijentima s rakom želuca


Nove mogućnosti liječenja daju nadu pacijentima s rakom želuca

Prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji (WHO), rak želuca, šesti je najčešći rak na svijetu s 1,09 milijuna novih slučajeva u 2020. godini. Za razliku od prije, sada postoji mnogo više mogućnosti za liječenje raka želuca.

Kirurški zahvat je jedini kurativni pristup za pacijente s lokaliziranim ili lokalno uznapredovalim karcinomom želuca. Drugi tretmani, kao što su sistemska kemoterapija i terapija zračenjem, povećavaju šanse za izlječenje i smanjuju rizik od povratka raka. No, u posljednih nekoliko godina, imunoterapija postaje standardna terapija za rak želuca. Među novim mogućnostima liječenja adenokarcinoma želuca koji se proširio na druge dijelove tijela je kombinacija kemoterapije s imunoterapeutikom nivolumabom. Dok je opcija za pacijente s HER2-pozitivnim karcinomom želuca koji se proširio, fam-trastuzumab derukstekan-nkski, koji se primjenjuje infuzijom. Osim nivolumaba, imunoterapeutici koji se koriste za liječenje uznapredovalog raka želuca koji je refraktoran na kemoterapiju su pembrolizumab i ipilimumab.

Što se pak tiče antiangiogene terapije, ramucirumab, monoklonsko protutijelo protiv VEGFR-2, ima dokazanu korist za preživljavanje u liječenju raka želuca druge linije, i kao monoterapija i u kombinaciji s paklitakselom. Tu također, treba spomenuti i lenvatinib te regorafenib.

Treba istaknuti, da kemoterapija ubija stanice raka po cijelom tijelu, a imunoterapija potiče imunološki sustav za borbu protiv raka. Općenito gledajući, kemoterapija djeluje neko vrijeme, a zatim prestaje. Dok imunoterapija obično djeluje dulje vrijeme. 

Inače, kako se mogućnosti liječenja šire, pacijenti s uznapredovalim rakom želuca žive dulje i vjerojatnije je da će primati više linija terapije.

Izvor:
Mayo Clinic, CA: A Cancer Journal for Clinicians