Novi lijekovi i pomagala na listama HZZO-a


Novi lijekovi i pomagala na listama HZZO-a

Na 19. sjednici Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO) na listu lijekova HZZO-a stavljena su 4 nova lijeka: avelumab za liječenje karcinoma Merkelovih stanica, anestetik cisatrakurij, brolucizumab za liječenje makularne degeneracije te hidroksiklorokin za liječenje autoimunih bolesti. 

Dodatno su na liste lijekova stavljena 52 pakiranja generičkih i kliničkih paralela te novih oblika već postojećih lijekova. 

Na listu ortopedskih i drugih pomagala stavljena su nova istovrsna pomagala za kretanje, kontrolu šećerne bolesti, pomagala za probavni sustav, obloge za rane, pomagala za disanje i elastično-kompresivna pomagala.

Na listu su stavljena suvremena pomagala nove generacije za urogenitalni sustav, pomagala za disanje i obloge za rane.

Stavljanjem novih lijekova, generičkih i kliničkih paralela lijekova na listu lijekova, te novih pomagala na listu pomagala, osiguranicima se proširuju prava na teret obveznog zdravstvenog osiguranja.

Izvor:
HZZO