Novi lijekovi na listama lijekova HZZO-a


Novi lijekovi na listama lijekova HZZO-a

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO) nastavlja s politikom uvrštavanja novih lijekova i novih oblika lijekova na liste lijekova kako bi svojim osiguranim osobama omogućio bolje liječenje i terapiju na teret obveznog zdravstvenog osiguranja. Na 87. redovnoj sjednici HZZO-a na liste lijekova HZZO-a  stavljeno je ukupno 77 novih pakiranja lijekova, a riječ je o novim lijekovima, kliničkim paralelama, generičkim paralelama i dodatnim oblicima postojećih lijekova na listi.

Na Osnovnu listu lijekova HZZO-a stavljena su 4 nova lijeka: lijek konestat alfa za liječenje nasljednog angioedema (HAE), lijek paklitaksel (nab) za liječenje metastatskog adenokarcinoma gušterače, lijek vedolizumab za liječenje Crohnove bolesti i ulceroznog kolitisa i lijek denosumab za liječenje gigantocelularnog tumora kosti kod adolescenata te 48 oblika generičkih paralela i dodatnih oblika postojećih lijekova na listi, a proširena je indikacija uz lijek sunitinib koji se može primjenjivati i za liječenje GIST-a (gastrointestinalnog stromalnog tumora) u 2. liniji liječenja te uz lijek everolimus koji se može primjenjivati i za liječenje neuroendokrinih tumora s primarnim sijelom u gušterači.

Na Dopunsku listu stavljena su 4 nova lijeka: lijek indapamid + amlodipin za liječenje arterijske hipertenzije, lijek ulipristal acetat za liječenje mioma, lijek umeklidinij bromid za liječenje KOPB (kronične opstruktivne plućne bolesti) i lijek bromfenak za liječenje infekcija oka te 20 oblika generičkih paralela i dodatnih oblika postojećih lijekova na listi, a proširena je indikacija uz lijek budesonid koji se može primjenjivati i za liječenje mikroskopskog kolitisa.

Izvor:
HZZO