Novi lijekovi za liječenje hepatitisa C i raka prostate na Osnovnoj listi lijekova HZZO-a


Novi lijekovi za liječenje hepatitisa C i raka prostate na Osnovnoj listi lijekova HZZO-a

Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO) danas je na 89. redovnoj sjednici na Osnovnu listu lijekova HZZO-a stavilo šest novih lijekova.

Za liječenje kroničnog hepatitisa C na Osnovnu listu lijekova stavljena su 3 nova lijeka: sofosbuvir, dasabuvir i kombinacija ombitasvir+paritaprevir+ritonavir, te je proširena indikacija za primjenu lijeka simeprevir koji se već nalazi na listi i za liječenje prethodno neliječenih pacijenata.

Riječ je o novoj generaciji lijekova čijom se primjenom postiže visoki postotak izlječenja hepatitisa C, koji je kao zarazna bolest veliki javno zdravstveni problem. HZZO će plaćati  terapiju po terapijskom ishodu, što znači da će plaćati troškove liječenja za one oboljele kod kojih se postigne izlječenje. Nositelji odobrenja preuzimaju troškove neuspješnih liječenja.

Za liječenje raka prostate na Osnovnu listu lijekova stavljena su 3 nova lijeka: kabazitaksel, enzalutamid i abirateron koji će značajno doprinijeti uspjehu liječenja, poboljšanju kvalitete života bolesnika i produženju života.

Procijenjena potrebna sredstva za liječenje osiguranika s ovih 6 novouvrštenih lijekova iznose oko 70 milijuna kuna godišnje. 

Izvor:
HZZO