Novom ponavljajućom uputnicom HZZO olakšao liječenje teškim bolesnicima


Novom ponavljajućom uputnicom HZZO olakšao liječenje teškim bolesnicima

Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO) jučer je na 64. redovnoj sjednici donijelo odluku da će od 1. srpnja 2014. obiteljski liječnici propisivat samo jednu uputnicu za ponavljajuća bolnička liječenja koja se u pravilu ponavljaju unutar 30 dana od prethodnog otpusta iz bolnice.

Riječ je o novoj kategoriji uputnica, tzv. B2 uputnici. Primjerice, do sada su osiguranici za svako bolničko liječenje koje uključuje hospitalizaciju tj. ležanje u bolnici prethodno od svojeg obiteljskog liječnika morali dobiti novu uputnicu. Sad će se za ciklička liječenja (npr. kod kemoterapije) propisivati samo jedna uputnica što će osiguranicima olakšati liječenje.

Godišnjim izračunom cijena lijekova nove uštede od 3,7%

Jednako tako, HZZO je proveo postupak godišnjeg izračuna svih cijena lijekova na veliko koji se nalaze na Osnovnoj i Dopunskoj listi lijekova HZZO-a, prema Pravilniku o mjerilima i načinu za određivanje cijena lijekova na veliko.

Temeljem godišnjeg izračuna, nakon suglasnosti Ministra zdravlja, Upravno vijeće HZZO-a prihvatilo je izračunate cijena lijekova. Ovim izračunom, ostvarena je ušteda od 3,7%, koja će omogućiti da se na liste lijekova uvrste novi lijekovi i novi oblici lijekova u korist svih osiguranika HZZO-a, a s ciljem veće dostupnosti i bolje kvalitete zdravstvene zaštite, kao i produljenja životnog vijeka. Prihvaćene cijene su podloga za konačnu listu lijekova koja će biti izrađena krajem lipnja.

Specijalističko usavršavanje za doktore obiteljske medicine

Prema Projektu usklađivanja djelatnosti obiteljske medicine s europskim standardima, HZZO je za akademsku godinu 2014/2015. predvidio financiranje specijalističkog usavršavanja iz obiteljske medicine za ukupno 40 doktora u primarnoj zdravstvenoj zaštiti.

Potreban broj specijalizacija iz obiteljske medicine po županijama utvrđen je na osnovi udjela doktora specijalista obiteljske medicine u ukupnom broju ugovornih doktora opće medicine. HZZO će raspisati natječaj za specijalističko usavršavanje za  8 privatnih zdravstvenih radnika (doktori u koncesiji) te će natječaj biti objavljen na web stranici HZZO-a tijekom lipnja,  dok će domovi zdravlja raspisati natječaje za ostale 32 specijalizacije za doktore zaposlenike domova zdravlja, prema uputi HZZO-a.

Ovaj će natječaj omogućiti usklađenost djelatnosti sa standardima Europske unije što će ujedno utjecati i na podizanje kvalitete pružanja zdravstvene zaštite osiguranim osobama HZZO-a.

Izvor:
HZZO