Obećavajući rezultati kombinirane terapije u liječenju rekurentnog raka jajnika


Obećavajući rezultati kombinirane terapije u liječenju rekurentnog raka jajnika

Rezultati nove studije pokazali su da je jedna četvrtina pacijentica s rekurentnim ili ponavljajućim rakom jajnika, imala nakon primjene kombinirane terapije (pembrolizumab + bevacizumab + ciklofosfamid) dugotrajnu kontrolu bolesti uz odličnu kvalitetu života, daleko nadmašujući učinkovitost postojećih terapija ili same imunoterapije.

Valja istaknuti, da ovi rezultati ukazuju na značajnu korist ove kombinirane terapije za pacijente. Naime, čak 95 posto pacijentica s rekurentnim karcinomom jajnika, jajovoda ili peritoneuma, iskusilo je kliničku korist od ovog liječenja.

Preživljavanje bez napredovanja bolesti se gotovo udvostručilo, s 5-6 mjeseci na 10 mjeseci, a 47,5 posto pacijentica je pozitivno reagiralo na liječenje. Kao što je ranije spomenuto, u 25 posto pacijentica došlo je do dugotrajne kontrole bolesti.

Inače, u oko 70 posto oboljelih od raka jajnika dolazi do recidiva bolesti.

Izvor:
JAMA Oncology