Oboljeli od raka gušterače s povišenim CA 19-9 trebaju prvo na kemoterapiju


Oboljeli od raka gušterače s povišenim CA 19-9 trebaju prvo na kemoterapiju

Pacijenti s operabilnim rakom gušterače u kojih je povišen biomarker CA 19-9 trebali bi prvo primiti kemoterapiju umjesto da se standardnim načinom liječenja u njih prvo izvrši kirurški zahvat, pa zatim primjeni kemoterapija, ukazuje nova studija.

Naime, pacijenti s povišenim biomarkerom CA 19-9 imaju lošiji ishod liječenja, a pokazalo se da primjena kemoterapije prije kirurškog zahvata poboljšava ishod liječenja raka gušterače.

Navedena promjena u načinu liječenja raka gušterače posebice utječe na ishod liječenja pacijenata s rakom gušterače u stadiju I, obzirom da je u njih stopa preživljavanja za 50 posto niža ukoliko se kirurški zahvat izvrši prije kemoterapije.

Smatra se da za svakog pacijenta s rakom gušterače treba provjeriti je li mu biomarker CA 19-9 povišen kako bi se shodno laboratorijskom rezultatu moglo prilagoditi liječenje.

Izvor:
Western Surgical Association annual meeting