Osobe s depresijom češće konzumiraju kanabis


Osobe s depresijom češće konzumiraju kanabis

Rezultati studije u koju je bilo uključeno 728.691 osoba, ukazuju, da je među konzumentima kanabisa ili marihuane, prevalencija upotrebe kanabisa dva puta češća u osoba s depresijom.

Kanabis su posebno često konzumirale osobe u dobi od 18 do 25 godina koje su imale depresiju.

Također, treba istaknuti da je svakodnevna upotreba kanabisa bila je uobičajena među 6,7 posto oboljelih od depresije te među 2,9 posto osoba bez depresije.

Inače, valja istaknuti da je kanabis najčešće korištena psihoaktivna tvar diljem svijeta. Jednako tako, treba podsjetiti da je depresija najčešći mentalni poremećaj. 

Izvor:
Addiction