Oštećenje krvnih žila mrežnice i bubrega povezano s većim rizikom za fibrilaciju atrija


Oštećenje krvnih žila mrežnice i bubrega povezano s većim rizikom za fibrilaciju atrija

Prema rezultatima studije koja je pratila više od 10.000 ispitanika tijekom 14 godina, oštećenje krvnih žila mrežnice i bubrega može pomoći u otkrivanju osoba koje su izložene većem riziku od fibrilacije atrija, čestog poremećaja srčanog ritma.

Fibrilacija atrija je česta u osoba starije životne dobi i povećava rizik od moždanog udara. Jednako tako, može potaknuti razvoj boli u srcu ili čak i zatajivanje srca u nekih pacijenata.

Oštećenje krvnih žila odnosi se na mikrovaskularne promjene kao što su mikrokrvarenje i mikroaneurizime.

Zašto je oštećenje malih krvnih žila povezano s većim rizikom od fibrilacije atrija ostaje nejasno.

Rezultati ove studije ukazuju da bi potencijalni okidač za razvoj fibrilacije atrija moglo biti pogoršanje mikrovaskularne bolesti. Stoga bi terapije koje su u mogućnosti da spriječe ili smanje mikrovaskularna oštećenja, također mogle smanjiti i učestalost fibrilacije atrija.

Smatra se da oštećenje krvnih žila u očima i bubrezima odražava slično stanje i u ostalim organima te se može pretpostaviti da su pacijenti s navedenim promjenama izloženi većem riziku od srčane bolesti.

Izvor:
American Heart Association PR