Pacijenti s lupusom mogu imati slab imunološki odgovor na cjepiva protiv COVID-19


Pacijenti s lupusom mogu imati slab imunološki odgovor na cjepiva protiv COVID-19

Prema rezultatima nove studije, gotovo jedna trećina pacijenata sa sistemskim eritemskim lupusom (SLE) ima slab odgovor na cjepivo protiv COVID-19. Istraživanjem se otkrilo da su prosječni titri razina antitijela nakon cijepljenja niži u bolesnika sa SLE u odnosu na kontrolnu skupinu.

Smatra se da određeni lijekovi ili kombinacije lijekova koje uzimaju oboljeli od sistemskog eritemskog lupusa mogu utjecati na učinkovitost cjepiva protiv COVID-19.

Prema mišljenju stručnjaka, ovi podaci ukazuju na to da je potreban razvoj protokola za procjenu učinkovitosti dopunskog cijepljenja u oboljelih od lupusa.

Sistemski eritemski lupus, autoimuna je bolest koja uzrokuje sporadične upale zglobova, tetiva i drugog vezivnog tkiva. U različitih ljudi javlja se upala u različitim tkivima i organima, a težina bolesti u rasponu od srednje teške do slabe ovisi o broju i vrstama protutijela koja se pojavljuju i organima koji su zahvaćeni bolešću. Inače, oko 90 posto oboljelih od sistemskog eritemskog lupusa su mlade žene.

Izvor:
American College of Rheumatology