Parodontni tretmani tijekom trudnoće prihvatljivi


Parodontni tretmani tijekom trudnoće prihvatljivi

Tretmani za liječenje parodontne bolesti sigurni su za trudnice, ali takvi tretmani ne smanjuju rizik od drugih štetnih ishoda uključujući prijevremeni porod, smanjenu porođajnu težinu, ograničavanje fetalnog rasta ili preeklampsiju.

Ove tvrdnje temelje se na rezultatima istraživanja koje je proučavalo učinke nekirurškog parodontnog tretmana na prijevremeni porod.

Nacionalni institut za dentalna i kraniofacijalna istraživanja (engl. The National Institute of Dental and Craniofacial Research)  koji je proveo istraživanje, opisao ga je kao najveće kliničko ispitivanje procjene rizika liječenja parodontne bolesti tijekom trudnoće na prijevremeni porod. Istraživanje je uključivalo 823 žene iz Hennepin County Medicinskog centra u Minneapolisu, Sveučilišta Kentucky u Lexingtonu, Sveučilišta u Mississippiju i Columbia Sveučilišta u New Yorku.

Istraživanje definira prijevremeni porod kao rođenje koje nastupa prije 37. tjedna trudnoće. Ispitanice su bile između 13. i 17. tjedna trudnoće kada je započela studija, i sve su imale parodontnu bolest.

Istraživači su podijelili ispitanice u dvije skupine: one koje su podvrgnute struganju i poliranju korijena tijekom trudnoće (prije 21. tjedna) i kontrolna skupina koja je podvrgnuta parodontnom tretmanu nakon poroda. Podaci istraživanja su pokazali da je kod 12% skupine (49 od 407 ispitanica) koje su podrvgnute terapiji, porod nastupio prije 37. tjedna, u usporedbi s 12,8%  kontrolne skupine (52 od 405 ispitanica).

"Ovo istraživanje ne pokazuje izravan uzrok i učinak odnosa između parodontne bolesti i prijevremenog poroda" tvrdi dr. Bryan Michalowicz glavni autor i izvanredni profesor Katedre za parodontologiju Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Minnesoti. "Uobičajeni, ne-kirurški tretman parodontitisa proveden tijekom 13. i 21. tjedna trudnoće nije smanjio stopu prijevremenih poroda ili poroda djece niske porođajne mase" dodao je  dr. Michalowicz. "Ovo bi moglo potaknuti istraživače da se u budućnosti fokusiraju na testiranje drugih načina za smanjivanje stope prijevremenih poroda."

Za stomatologe koji su neodlučni oko liječenja trudnica, istraživanje pokazuje da je liječenje poduzeto tijekom 2. ili 3. trimestra trudnoće sigurno. 

"Stomatološko liječenje tijekom trudnoće dugo je bilo pitanje kojem se prilazilo više s oprezom, nego s podacima" izjavio je dr. Lawrence Tabak. "Nalaz da parodontno liječenje tijekom trudnoće ne povećava učestalost eventualnih štetnih događaja važna je novost za žene, posebno za one koje imaju potrebu za liječenjem parodontne bolesti tijekom trudnoće."

"Kao stomatolog" tvrdi dr. Michalowicz "uzbuđen sam da naši nalazi mogu biti iskorišteni kako bi se ženama povećao pristup parodontnom tretmanu, i da smo potvrdili sigurnost parodontne njege, koja bi trebala eliminirati sva negativna shvaćanja o liječenju trudnica. Demonstrirajući da je tretman siguran i učinkovit, mi se nadamo da će ovi rezultati pomoći u uništavanju tih mitova."

"To je dobro da svi znaju: trudnice, ginekolozi, stomatolozi" izjavio je dr. Kenneth Krebs, bivši predsjednik Američke akademije za parodontologiju (engl. American Academy of Periodontology), dodajući da on još uvijek vjeruje da postoji veza između parodontitisa i štetnih ishoda trudnoće. "Ja u to doista vjerujem, zbog toga što se tijekom trudnoće često uočavaju promjene na oralnom tkivom" ustvrdio je.

Izvor:
New England Journal of Medicine