Pioglitazon može povećati rizik od raka mokraćnog mjehura


Pioglitazon može povećati rizik od raka mokraćnog mjehura

Kanadsko istraživanje koje je analiziralo podatke gotovo 116.000 dijabetičara, pokazalo je da bolesnici s dijabetesom tipa 2, koji uzimaju lijek pioglitazon za kontrolu razine šećera u krvi, imaju 83 posto veći rizik od razvoja raka mokraćnog mjehura

No apsolutni rizik od raka mokraćnog mjehura i dalje je vrlo nizak. Ukoliko se pioglitazon uzima tijekom dviju godina taj se rizik može udvostručiti.

Inače povezanost između upotrebe pioglitazona i raka mokraćnog mjehura je kontraverzna, obzirom da je već nekoliko istraživanja pokazalo proturječne rezultate na tu temu.

Pioglitazon spada u skupinu lijekova znanu kao tiazolidindioni, koji se koriste za kontrolu razine šećera u krvi u bolesnika s dijabetesom tipa 2. Član te skupine lijekova, roziglitazon, ranije povezan s rizicima po srce, nije povezan s većim rizikom od raka mokraćnog mjehura.

Prema mišljenju stručnjaka, liječnici, bolesnici i regulatorna tijela trebaju biti svjesni ove veze pri ocjenjivanju ukupne koristi i rizika ove terapije.

Rak mokraćnog mjehura je po učestalosti četvrti rak u muškaraca, dok je u žena puno rjeđi. Naime odnos spolova je 3:1. Glavni čimbenik rizika za rak mokraćnog mjehura je pušenje, koje je odgovorno za više od 50 posto novih slučajeva.

Izvor:
BMJ