Pomoću biomarkera u krvi može se predvidjeti prognoza i oporavak od moždanog udara


Pomoću biomarkera u krvi može se predvidjeti prognoza i oporavak od moždanog udara

Američki znanstvenici s Mayo Klinike otkrili su da se pomoću biomarkera u krvi, neurofilamenta lakog lanca (NfL), može utvrditi opseg ozljede mozga uzrokovane različitim vrstama moždanih udara te predvidjeti prognoza liječenja.

Inače, protein neurofilament lakog lanca (NfL) może se naći u obilju u neuronima mozga. Kada dođe do ozljede neurona usljed moždanog udara ili drugih neuroloških bolesti, neurofilament lakog lanca se oslobađa u cerebrospinalnu tekućinu, a zatim prelazi u krv. Količina oslobođenog neurofilamenta lakog lanca ukazuje na ozljedu neurona u mozgu.

Što se tiče moždanog udara, poznato je da je on jedan od vodećih uzroka smrti te da njegovi simptomi variraju od privremenih do onesposobljavajućih teških, dugoročnih oštećenja.

Procjena težine moždanog udara i kolko će biti vrijeme oporavka, važni su za pacijenta i njegove najmilije.

Pouzdano predviđanje prognoze liječenja takođe je važno za skrb jer informira o odlukama o liječenju i rehabilitaciji.

Ovo istraživanje pokazalo je da više razine NfL-a predviđaju lošije funkcionalne ishode i kraće vrijeme preživljavanja nakon moždanog udara. Također, pokazalo se da to vrijedi, kako za ishemijski moždani udar, tako i za i hemoragični moždani udar.

Izvor:
Science Translational Medicine