Pomoću duljine menstrualnog ciklusa u perimenopauzi može se predvidjeti ateroskleroza


Pomoću duljine menstrualnog ciklusa u perimenopauzi može se predvidjeti ateroskleroza

Čini se da su uzorci duljine menstrualnog ciklusa tijekom prijelaza u menopauzu pokazatelj budućeg vaskularnog zdravlja, ukazuju rezultati nove studije u kojoj je sudjelovalo 428 žena.

Otkrivene su tri različite varijante duljine menstrualnih ciklusa: stabilna (nema promjena u duljini menstrualnih ciklusa tijekom prijelaza u menopauzu kod 62,1 posto žena), kasno povećanje (kasno povećanje dvije godine prije posljednje menstruacije u 21,8 posto) i rano povećanje (rano povećanje pet godina prije posljednje menstruacije u 16,2 posto).

Postmenopauzalne razine debljine intime-medije karotidnih arterija i brzine brahijalnog pulsnog vala bile su značajno niže među ženama s obrascem kasnog porasta u odnosu na stabilan obrazac (0,72 prema 0,77 mm i 1392 prema 1508 cm/s).

Inače, od ranije se zna da su dulji menstrualni ciklusi povezani s većim rizikom od kardiovaskularnih bolesti.

Izvor:
Menopause