Pomoću novog testa može se predvidjeti hoće li rak mokraćnog mjehura postati invazivan


Pomoću novog testa može se predvidjeti hoće li rak mokraćnog mjehura postati invazivan

Američki znanstvenici s Georgetown University Medical Center u Washingtonu uspjeli su razviti jednostavan dijagnostički test koji pomaže predvidjeti hoće li rak mokraćnog mjehura u početnom stadiju postati invazivan te hoće li se ponovno pojaviti.

Smatra se da će ovaj novi test smanjiti troškove zdravstvene zaštite za pacijente s rakom mokraćnog mjehura te spriječiti slučajeve prekomjernog liječenja.

Zanimljivo je da u SAD-u, liječenje raka mokraćnog mjehura stvara najveći trošak po pacijentu u zdravstvenom sustavu.

Novi test prati ekspresiju STAG2 gena koji je ključan za razvoj potencijalno opasnih tumora. Stoga se u STAG2-negativnih pacijenata neće morati primjeniti agresivni način liječenja raka mokraćnog mjehura.

Izvor:
Clinical Cancer Research