Popularni lijek za COVID-19 može imati neželjene interakcije s lijekovima za liječenje bolesti kardiovaskularnog sustava


Popularni lijek za COVID-19 može imati neželjene interakcije s lijekovima za liječenje bolesti kardiovaskularnog sustava

Izgleda da popularni antivirusni lijek protiv COVID-19, kombinacija nirmatrelvira i ritonavira (Paxlovid), može predstavljati rizik za ljude koji uzimaju široko propisivane lijekove za srce kao što su lijekovi za snižavanje povišene razine kolesterola, lijekovi za sprječavanje krvnih ugrušaka ili lijekovi za aritmiju.

Smatra se, da će neki srčani bolesnici možda morati ili izbjegavati kombinaciju nirmatrelvira i ritonavira ili smanjiti svoje lijekove za srce dok primaju antivirusnu terapiju.

Inače, spomenuta kombinacija lijekova smanjuje napredovanje do teškog oblika COVID-19 za 89% kod visokorizičnih pacijenata koji nisu cijepljeni protiv COVID-19.

Valja spomenuti, da u ovom slučaju glavna zabrinutost za interakcije lijekova dolazi od ritonavira koji se inače već desetljećima koristi u liječenju HIV infekcija.

Kombinacija nirmatrelvira i ritonavira može uzrokovati nakupljanje statina, potičući disfunkciju jetre i degeneraciju mišića. Također, može stupiti u interakciju s nekim antiaritmicima, povećavajući rizik od fatalnog abnormalnog srčanog ritma (ventrikularna aritmija). Antitrombocitni i antikoagulantni lijekovi također predstavljaju problem kod primjene spomenutog antivirusnog lijeka.

Izvor:
Journal of the American College of Cardiology