Porod nakon tridesete smanjuje rizik od raka endometrija


Porod nakon tridesete smanjuje rizik od raka endometrija

Studija provedena u SAD-u na više od 25.100 žena pokazala je da žene koje imaju zadnji porod nakon 30. godine imaju smanjen rizik od raka endometrija.

Inače rak endometrija ubraja se u najčešće ginekološke karcinome. Procjenjuje se da će u SAD-u u 2012. godini više od 47.000 žena oboljeti od raka endometrija, a njih 8.000 umrijeti.

U usporedbi sa ženama koje su imale zadnji porod prije 25. godine, žene koje su imale zadnji porod u razdoblju od 30. do 34. godine imale su 17 posto manji rizik od raka endometrija, dok su žene koje rodile svoje posljednje dijete u dobi između 35. i 39. godine imale 32 posto manji rizik od raka endometrija. Žene koje su imale zadnji porod u dobi od 40 ili više godina imale su 44 posto niži rizik od raka endometrija.

Jednako tako, pokazalo se da ta zaštita od raka endometrija traje godinama te je jednaka kako za tip 1 raka endometrija, tako i za agresivniji tip 2 raka endometrija.

Također, treba spomenuti da su i neke prethodne studije pokazale vezu između poroda u starijoj životnoj dobi i smanjenog rizika od raka endometrija.

Izvor:
American Journal of Epidemiology