Povećava li psorijaza rizik od raka?


Povećava li psorijaza rizik od raka?

Analiza 112 studija pokazala je da oboljeli od psorijaze, ali ne i samo od psorijatičnog artritisa, imaju za 21 posto veći rizik od raka. Inače, psorijaza je kronična upalna bolest koja utječe na kožu i zglobove, a posredovana je T imunološkim stanicama. 

Valja spomenuti, da su i ranije studije otkrile da su pacijenti s psorijazom izloženi povećanom riziku od raka u usporedbi s osobama bez psorijaze. Psorijaza je također povezana s pušenjem i konzumiranjem alkohola; dva čimbenika rizika za rak. Jednako tako, zna se da su limfomi i keratinocitni karcinomi češći u bolesnika s psorijazom.

Također, treba imati na umu, da i biološki lijekovi koji se koriste za liječenje psorijaze, mogu isto tako povećati rizik od razvoja karcinoma.

Izvor:
JAMA Dermatology