Povišeni krvni tlak koji se razvija u trudnoći može biti prisutan i nakon poroda


Povišeni krvni tlak koji se razvija u trudnoći može biti prisutan i nakon poroda

U žena u kojih tijekom trudnoće dolazi do razvoja povišenog krvnog tlaka ili preeklampsije, može godinu dana nakon poroda doći do ponovne pojave povišenog krvnog tlaka, ukazuje nova studija. U velikog broja žena ponovna pojava povišenog krvnog tlaka ostaje nedijagnosticirana obzirom da do povišenja krvnog tlaka obično dolazi samo tijekom noći. 

U istraživanju koje je provedeno na 200 žena koje su imale teži oblik preeklampsije, pokazalo se da je čak 42 posto njih imalo povišeni krvni tlak godinu dana nakon poroda. No, nažalost, u samo 24 posto njih je povišeni krvni tlak dijagnosticiran u liječničkoj ordinaciji.

Ovi rezultati ukazuju da žene s preeklampsijom još dugo nakon poroda trebaju kontrolirati svoj krvni tlak.

Jednako tako, smatra se da bi žene s prethodno ozbiljnom preeklampsijom trebale imati 24-satni nadzor krvnog tlaka godinu dana nakon trudnoće, kako bi dijagnosticirala bilo koja vrsta hipertenzije, koja se inače ne može dijagnosticirati samo s jednim mjerenjem krvnog tlaka u liječničkoj ordinaciji.

Većina žena koje su sudjelovale u istraživanju bile su prosječne starosti od 32 godine i većinom su bile prvorotkinje.

Izvor:
Hypertension