Povišeni šećer u krvi kod pacijenata sa zatajivanjem srca povezan s ranijom smrću


Povišeni šećer u krvi kod pacijenata sa zatajivanjem srca povezan s ranijom smrću

Rezultati nove studije ukazuju da bi osobama koje su zaprimljene u bolnicu zbog akutnog zatajivanja srca trebalo izmjeriti i razinu šećera u krvi kako bi se vidjelo jesu li izložene većem riziku od prerane smrti, daljnjim hospitalizacijama ili razvoju drugih zdravstvenih problema kao što je dijabetes.

Akutno zatajivanje srca predstavlja hitno, po život opasno stanje koje se u pravilu liječi u jedinicama intenzivnog liječenja, a povezano je s visokom stopom smrtnosti.

Poznato je da je dijabetes čimbenik rizika za razvoj zatajivanja srca, no ovo je prva studija koja je pokazala da zatajivanje srca predisponira ljude za razvoj dijabetesa.

Očito je da mjerenje razine šećera u krvi kod svih pacijenata koji su zaprimljeni na odjel hitne medicine zbog akutnog zatajivanja srca, može pružiti liječnicima korisne prognostičke informacije, te može pomoći u liječenju navedenih pacijenata.

Izvor:
European Heart Journal