Prehrana i tjelovježba mogu poboljšati ishode kemoterapije kod raka dojke


Prehrana i tjelovježba mogu poboljšati ishode kemoterapije kod raka dojke

Rezultati nove studije pokazali su da zdrava prehrana, i to pretežito biljna, te vježbanje kod kuće, mogu poboljšati ishode kemoterapije za žene koje su podvrgnute kemoterapiji za liječenje raka dojke.

Inače, uspješan završetak kemoterapije ključan je za poboljšanje ishoda raka dojke.

Valja spomenuti, da na rak dojke otpada gotovo jedna trećina svih slučajeva karcinoma u žena. U zadnjih trideset godina došlo je do smanjenja smrtnosti od raka dojke. Također, treba reći da oko 75 posto svih karcinoma dojke  se javlja u žena starijih od 50 godina.

Pretilost, metabolički sindrom i dijabetes tipa 2, čimbenici su rizika za pojavu i recidiv raka dojke. 

Izvor:
Journal of Clinical Oncology