Prenatalna izloženost opioidima povećava rizik od ADHD-a kod djeteta


Prenatalna izloženost opioidima povećava rizik od ADHD-a kod djeteta

Prenatalna izloženost opioidima povezana je sa znatno većim rizikom od naknadnog poremećaja pozornosti s hiperaktivnošću (ADHD) i nosi veći rizik od izloženosti nekim drugim tvarima tijekom trudnoće, pokazali su rezultati nove studije.

Smatra se da rezultati ove studije sugeriraju da je važno razmotriti prenatalnu istodobnu izloženost većem broju tvari i njihove moguće interakcije prilikom savjetovanja žena u vezi s upotrebom supstanci tijekom trudnoće, budućim rizikom od ADHD-a za njihovu djecu i strategijama za prestanak i programe liječenja.

Poremećaj pozornosti s hiperaktivnošću (ADHD) složeno je neurorazvojno stanje dijagnosticirano u otprilike 1 od 10 djece.

Od ranije je poznato da je višestruka izloženost tvarima tijekom trudnoće povezana s rizikom od ADHD-a i drugih neuroloških ishoda.

Izvor:
JAMA Network Open