Pretili dječaci izloženi dva puta većem riziku da će njihova djeca imati astmu


Pretili dječaci izloženi dva puta većem riziku da će njihova djeca imati astmu

Rezultati nove studije pokazali su da muškarci koji su bili pretili u dječjoj dobi imaju dva puta veći rizik da će njihova djeca imati astmu. Rezultati ove studije pokazuju da je veza između pretilosti i astme u sljedećoj generaciji primjenjiva samo za buduće očeve, no ne i za buduće majke. 

Valja istaknuti, da ova studija naglašava, da zdravlje djeteta ne samo da je povezano sa zdravljem majke, nego je također povezano i sa zdravljem oca, pa čak i kada je otac bio dječak.

Smatra se da bi roditelji trebali više pažnje posvetiti prehrani svoje djece, te da njihova djeca od malih nogu jedu zdravu hranu. No, treba reći da je epidemija pretilosti tijekom posljednjih desetljeća, između ostalog uzrokovana činjenicom da je zdrava hrana skupa, a nezdrava hrana jeftina.

Izvor:
Journal of Allergy and Clinical Immunology

Najnovije sa foruma: