Primjena imunoterapije prije operacije pospješuje liječenje raka debelog crijeva


Primjena imunoterapije prije operacije pospješuje liječenje raka debelog crijeva

Pacijenti s rakom debelog crijeva, no bez udaljenih metastaza, mogu ima koristi od primjene imunoterapije prije kirurškog zahvata, ukazuje nova studija. Naime, spomenuti način liječenja raka debelog crijeva može dovesti do značajnog smanjenja tumora ili njegova nestanka. 

Imunoterapija prije kirurškog zahvata naziva se neoadjuvantna imunoterapija. Cilj njene primjene je spriječiti recidiv karcinoma ili njegovo metastaziranje, a u slučaju velikih tumora, olakšati operaciju. Glavna namjera je upoznati imunološki sustav sa svim varijacijama tumora prije uklanjanja tumora, omogućavajući imunološkom sustavu da bolje reagira na tumor.

Najviše koristi od primjene ovog načina liječenja imali su pacijenti s mikrosatelitski nestabilnim rakom debelog crijeva, koji je inače vrlo osjetljiv na mutacije. U njih je zabilježena stopa odgovora od čak 100 posto.

U pacijenata s mikrosatelitski stabilnim rakom debelog crijeva stopa odgovora na terapiju iznosila je 25 posto.

Inače, rak debelog crijeva je druga vrsta karcinoma, nakon melanoma, kod koje se pokazala učinkovitost primjene neoadjuvantne imunoterapije.

Izvor:
EurekAlert