Problemi sa spavanjem česti u djece s bipolarnim poremećajem


Problemi sa spavanjem česti u djece s bipolarnim poremećajem

Nova studija provedena na 70 djece prosječne dobi od 10,8 godina koja su imala dijagnosticirani bipolarni poremećaj pokazala je da većina djece s bipolarnim poremećajem ima problema sa spavanjem tijekom epizoda poremećaja raspoloženja.

Naime pokazalo se da je 84,3 posto djece s bipolarnim poremećajem imalo bar jedan simptom karakterističan za poremećaje spavanja.

Najčešći simptomi poremećaja spavanja koji su uočeni kod djece s bipolarnim poremećajem bili su nesanica (insomnija) (71,4 posto), smanjena potreba za snom (51,4 posto), noćna enureza (mokrenje) (27,1 posto) i poremećaj cirkadijalnog ritma (22,9 posto).

Iz svega navedenog očito je da su poremećaji spavanja važno obilježje bipolarnog poremećaja u početnoj fazi. Njihovo prepoznavanje i liječenje, može poboljšati budući tijek bolesti, socio-emocionalni razvoj i akademsko funkcioniranje, ističu znanstvenici.

Izvor:
Frontiers in Child and Neurodevelopmental Psychiatry