Prodaja medicinskih proizvoda izvan ljekarni i specijaliziranih prodavaonica te prodaja lijekova i medicinskih proizvoda putem interneta u RH


Prodaja medicinskih proizvoda izvan ljekarni i specijaliziranih prodavaonica te prodaja lijekova i medicinskih proizvoda putem interneta u RH

Slijedom netočnih medijskih navoda, Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) izdala je priopćenje vezano uz prodaju medicinskih proizvoda izvan ljekarni i specijaliziranih prodavaonica za promet na malo medicinskim proizvodima te prodaju lijekova i medicinskih proizvoda putem interneta.

Promet medicinskih proizvoda na malo obavljaju pravne i fizičke osobe kojima je, sukladno posebnom zakonu, odobreno obavljanje ljekarničke djelatnosti te specijalizirane prodavaonice za promet na malo medicinskim proizvodima kojima je dana dozvola Agencije za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) za promet na malo medicinskim proizvodima. Navedene pravne i fizičke osobe mogu prodavati samo one medicinske proizvode koji ispunjavaju sve zahtjeve propisane Zakonom o medicinskim proizvodima te su prikladni za takvo izdavanje uzevši u obzir njihovu namjenu, odnosno okolinu u kojoj je proizvod predviđen za uporabu.

Određeni medicinski proizvodi mogu se, sukladno svojoj namjeni, prodavati i izvan ljekarni i specijaliziranih prodavaonica za promet na malo medicinskim proizvodima.  Popis takvih medicinskih proizvoda dostupan je na internetskim stranicama HALMED-a, u dijelu Medicinski proizvodi/Medicinski proizvodi koji se mogu prodavati izvan ljekarni i specijaliziranih prodavaonica, te će se redovito ažurirati.

Važno je naglasiti da navedeni popis sadrži isključivo medicinske proizvode široke potrošnje i najmanje mogućnosti rizika za korisnika (npr. pelene za inkontinenciju, prezervativi, lubrikanti, tablete za čišćenje proteza) i ne odnosi se na prodaju drugih medicinskih proizvoda, kao ni lijekova.

S druge strane, promet na malo lijekovima obavljaju pravne i fizičke osobe kojima je, sukladno posebnom zakonu, odobreno obavljanje ljekarničke djelatnosti te specijalizirane prodavaonice za promet na malo lijekovima kojima je dana dozvola Agencije za promet na malo lijekovima. Lijekove koji se izdaju na recept dopušteno je izdavati isključivo u ljekarnama, a izdavanje određenih lijekova koji se izdaju bez recepta dopušteno je i u specijaliziranim prodavaonicama za promet na malo lijekovima, sukladno rješenju HALMED-a o odobrenju za stavljanje lijeka u promet.

Što se tiče prodaje medicinskih proizvoda putem interneta, Zakonom o medicinskim proizvodima, koji je stupio na snagu 1. srpnja 2013. godine, predviđena je mogućnost da pravne i fizičke osobe koje obavljaju ljekarničku djelatnost u Republici Hrvatskoj, specijalizirane prodavaonice za promet na malo medicinskih proizvoda i veleprodaje nude na prodaju medicinske proizvode na daljinu putem interneta u skladu sa svojom djelatnošću te sukladno posebnom propisu. Pravilnik kojim će biti regulirani uvjeti za promet medicinskih proizvoda na malo na daljinu koji se nude putem interneta u postupku je donošenja.

Jednako tako, Zakonom o lijekovima, koji je također stupio na snagu 1. srpnja 2013. godine, predviđena je mogućnost da fizičke i pravne osobe koje obavljaju ljekarničku djelatnost u Republici Hrvatskoj putem interneta nude za prodaju na daljinu, sukladno posebnom propisu, lijekove koji se izdaju bez recepta (lijekove koji imaju izrazito pozitivan sigurnosni profil, odnosno koji su dokazano sigurni za upotrebu u samoliječenju te za njih nije nužna prethodna liječnička preporuka).

U skladu s implementacijom propisa vezanih uz prodaju lijekova putem interneta na razini Europske unije, odgovarajući pravilnik bit će donesen i u Republici Hrvatskoj. U Republici Hrvatskoj, kad govorimo o prodaji lijekova putem interneta, donošenjem gore navedenih propisa građanima će biti dozvoljena kupnja lijekova koji se izdaju bez recepta putem ovlaštenih e-ljekarni. Drugim riječima, neće biti moguća kupnja lijekova koji se smiju izdavati isključivo na recept liječnika, odnosno kod kojih liječnik prije propisivanja mora procijeniti omjer koristi i rizika primjene lijeka u pojedinog pacijenta, odrediti odgovarajuću dozu lijeka i nadzirati zdravstveno stanje pacijenta.

Isto tako, i dalje će se provjeravati poštanske pošiljke kako bi se izbjegla kupnja lijekova s neovlaštenih prodajnih mjesta te, samim time, zaštitilo zdravlje i sigurnost pacijenata.

Izvor:
HALMED