Promjene životnih navika mogu spriječiti zatajivanje srca


Promjene životnih navika mogu spriječiti zatajivanje srca

Istraživanje provedeno u Finskoj na oko 38.000 ispitanika u dobi od 25 do 74 godine pokazalo je da zdrav način života koji uključuje nepušenje, zdravu tjelesnu težinu, tjelovježbu i konzumiranje velikih količina povrća može smanjiti rizik od zatajivanja srca.

Nakon što su se uzeli u obzir čimbenici rizika za zatajivanje srca, kao što su dijabetespovišeni krvni tlak i prethodni srčani udar, pokazalo se da muškarci koji puše imaju 86 posto veći rizik za zatajivanje srca od nepušača. Dok je taj rizik kod žena koje puše bio 109 posto veći.

Prekomjerna tjelesna težina muškaraca povećava rizik za zatajivanje srca za 15 posto, dok su žene s prekomjernom tjelesnom težinom izložene 21 posto većem riziku za zatajivanje srca. U pretilih muškaraca taj rizik je 75 posto veći, a u žena 106 posto.

S druge strane, rizik za zatajivanje srca za 21 posto je manji u muškaraca i za 13 posto manji u žena, koji su umjereno vježbali.

Konzumiranje povrća tri do šest puta tjedno također je povezano s manjim rizikom od zatajivanja srca, u muškaraca 26 posto manjim rizikom, a u žena 27 posto.

Zatajivanje srca progresivno je stanje u kojem srčani mišić ne može pumpati dovoljno krvi kako bi se zadovoljile tjelesne potrebe za krvlju i kisikom.

Zdrave životne navike imaju kumulativni učinak, što znači da što ih je više uključeno u način života, to je manji rizik od zatajivanja srca.

Izvor:
Circulation: Heart Failure