Proteini zgrušavanja krvi u urinu mogući biomarker za lupusni nefritis


Proteini zgrušavanja krvi u urinu mogući biomarker za lupusni nefritis

Izgleda da proteini zgrušavanja krvi u urinu mogu djelovati kao biomarkeri u bolesnika sa sistemskim eritemskim lupusom (SLE), osobito onima s lupusnim nefritisom, ukazuje nova studija.

Naime, američki znanstvenici s University of Houston uočili su da su proteini zgrušavanja krvi, kako protrombični, tako i trombolitički, povišeni u urinu pacijenata s lupusnim nefritisom. Među ispitivanim proteinima, plazmin u urinu se pokazao kao najbolji neovisni prediktor rada bubrega i statusa bubrežne bolesti.

Smatra se da biomarkeri urina predstavljaju obećavajuće kandidate za ranu dijagnozu, kao i za praćenje aktivnosti bolesti i terapijskih reakcija kod lupusnog nefritisa.

Sistemski eritemski lupus (SLE) je autoimuna bolest kod koje tijelo greškom napada vlastite zdrave stanice, tkiva i organe. Kao rezultat, dolazi do upale te može doći do razvoja  ozbiljnih oštećenja na raznim dijelovima tijela, što uključuje krvne stanice, mozak, srce, pluća, kožu, bubrege i zglobove. Jedna od glavnih komplikacija SLE-a je lupusni nefritis, koji se smatra jednom od najtežih kliničkih manifestacija tog stanja. Inače, lupusni nefritis je vodeći uzrok smrti kod osoba sa SLE.

Za uspješno liječenje izuzetno je bitna rana dijagnoza kako bi se spriječilo napredovanje i pogoršanje bolesti.

Izvor:
Arthritis Research & Therapy