Psorijaza povezana s većim rizikom od nealkoholne masne bolesti jetre


Psorijaza povezana s većim rizikom od nealkoholne masne bolesti jetre

Prema rezultatima nove studije, izgleda da je psorijaza povezana s nealkoholnom masnom bolesti jetre (NAFLD) u izvanbolničkoj populaciji SAD-a. Naime, otkriveno je da oboljeli od psorijaze imaju veću prevalenciju NAFLD-a (32,7 prema 26,6 posto) u usporedbi sa osobama bez psorijaze.

Budući da su neki antipsorijatici potencijalno hepatotoksični, povezanost između psorijaze i nealkoholne masne bolesti jetre (NAFLD) u odraslih u SAD-u pronađena u ovoj studiji može biti vrijedna razmatranja u liječenju psorijaze, ističu stručnjaci.

Nealkoholna masna bolest jetre izrazito je česta metabolička bolest jetre, koju karakterizira nakupljanje masti u jetri, što rezultira razvitkom masne jetre ili steatoze, dok kombinacija masne jetre i upale (tzv. steatohepatitis) može progredirati u jetrenu cirozu.

Izvor:
JAMA Dermatology