PTSP može povećati rizik od poremećaja srčanog ritma


PTSP može povećati rizik od poremećaja srčanog ritma

Iz razloga koji još nisu jasni, osobe koje se bore s posttraumatskim stresnim poremećajem (PTSP), mogu također biti izložene većem riziku od čestog poremećaja srčanog ritma znanog kao fibrilacija atrija, ukazuje nova studija koja je pratila više od milijun vojnih veterana.

Ovo je prvo istraživanje koje je povezalo PTSP i fibrilaciju atrija koja se obično javlja sa starenjem te je najčešći poremećaj srčanog ritma. Inače, fibrilacija atrija povećava rizik od moždanog udara, a povezana je i s hipertenzijom, dijabetesom, pretilošću i sleep apnejom.

Prema mišljenju nekih stručnjaka veza između traumatskih događaja, PTSP-a i poremećaja srčanog ritma nije iznenađenje, obzirom da se već ranije pokazalo da mnogi stresni događaji poput potresa i poplava mogu potaknuti akutni mentalni stres koji može stimulirati brojne čimbenike koji za posljedicu imaju srčane komplikacije.

Smatra se da rezultati ove studije ukazuju da je PTSP potencijalno promjenjiv čimbenik rizika za fibrilaciju atrija.

Izvor:
Heart Rhythm Society, annual meeting