Pušenje povezano s većim rizikom od ponovne pojave hepatitisa nakon transplantacije jetre


Pušenje povezano s većim rizikom od ponovne pojave hepatitisa nakon transplantacije jetre

Kanadsko istraživanje provedeno na 444 ispitanika pokazalo je da su aktivni ili bivši pušači izloženi većem riziku od reinfekcije hepatitisom nakon transplantacije jetre zbog hepatitisa.

Prema mišljenju znanstvenika, izgleda da duhan slabi odgovor imunosnog sustava bolesnika kojima je transplantirana jetra.

Tako se pokazalo da se hepatitis ponovno javlja kod pušača nakon manje od jedne godine, dok se kod nepušača javlja za više od četiri godine.

Stoga je izuzetno bitno da bolesnici kojima je transplantirana jetra nakon transplantacije prestanu s pušenjem.

Jednako tako, bitno je i da liječnici budu oprezniji u praćenju mogućih komplikacija kod bolesnika koji puše, a transplantacijski centri trebaju preuzeti aktivnu ulogu u prepoznavanju i smanjenju rizika koji utječu na uspješnost transplantacije jetre.

Ne treba ni podsjećati da su organi koji su dostupni za transplantaciju rijetki, posebice jetra.

Izvor:
Liver Transplantation