Rano davanje kombinirane terapije može biti učinkovito u liječenju raka želuca


Rano davanje kombinirane terapije može biti učinkovito u liječenju raka želuca

Imunoterapija za rak želuca može biti uspješnija u liječenju raka želuca ako se primjeni ranije tijekom bolesti i u kombinaciji sa standardnom kemoterapijom, ukazuju rezultati novog laboratorijskog istraživanja provedenog na miševima.

Inače, pacijenti s uznapredovalim karcinomom želuca imaju ograničene mogućnosti liječenja te mnogi od njih ne ispunjavaju uvjete za kiruršku resekciju, a odgovor na radioterapiju ili kemoterapiju često je slab.

Valja spomenuti, da su imunoterapije koje blokiraju proteine ​​nazvane PD1 i PDL1 odobrene za liječenje pacijenata s uznapredovalim karcinomom želuca kao druga ili treća linija liječenja nakon kemoterapije.

Izvor:
Gastroenterology