Retinoična kiselina može pomoći u borbi protiv raka debelog crijeva


Retinoična kiselina može pomoći u borbi protiv raka debelog crijeva

Izgleda da bi retinoična kiselina, derivat vitamina A, mogla pomoći u liječenju raka debelog crijeva, ukazuju rezultati laboratorijskog istraživanja provedenog na miševima. Inače, od ranije je poznato da se pomoću retinoične kiseline može suzbiti upala u crijevima, a zna se da je razvoj raka debelog crijeva povezan s upalom, pa je tako na primjer upalna bolest crijeva kao što je ulcerozni kolitis povezana s nastankom raka debelog crijeva. 

Tijekom istraživanja uočeno je da miševi s rakom debelog crijeva imaju niže razine retinoične kiseline u crijevima. Povišenjem razine retinočne kiseline u crijevima došlo je do usporenja napredovanja bolesti.

Jednako tako, otkrilo se da crijevne bakterije, ili produkti crijevnih bakterija, mogu uzrokovati jaku upalnu reakciju u crijevima koja izravno utječe na metabolizam retinoične kiseline.

Izvor:
Immunity