Rezultati 6. hrvatskog dana raka glave i vrata


Rezultati 6. hrvatskog dana raka glave i vrata

U sklopu 6. hrvatskog dana raka glave i vrata, jučer je u Kliničkoj bolnici Dubrava pregledano 587 građana, od kojih je na daljnju dijagnostičku obradu, specijalistički pregled ili medicinsku intervenciju upućeno čak 175 osoba što čini gotovo 30 posto pregledanih. Što nesumnjivo potvrđuje potrebu za ovakvim i sličnim javnozdravstvenim akcijama i informiranja javnosti.

"Posebnost jučerašnje akcije u odnosu na ranije godine, osim apsolutno najvećeg odaziva građana do sada ali i najvećeg broja onih koji zahtijevaju daljnji medicinski tretman, je da se na preglede javilo značajno više mladih ljudi i osoba koje su dugi niz godina imali neku od štetnih navika koje češće dovode do pojave raka glave i vrata i koji su u posljednje vrijeme te navike promijenili. To pokazuje da svijest o čimbenicima rizika, prije svega pušenju, alkoholu i HPV infekciji, ali i mogućnostima rane dijagnostike i uspješnosti liječenja te prevenciji, postaju sve prisutniji kod naših ljudi. Također, značajno veći broj građana nego ranijih godina javio se zbog promjena na koži glave i vrata kod kojih se, nažalost, u većini radi o prekancerozi ili evidentnom karcinomu kože", istaknuo je organizator akcije, doc. dr. sc. Ivica Lukšić.

Iako su besplatni specijalistički pregledi obavljani bez prethodnog naručivanja i uputnica HZZO, zadovoljstvo uslugom i organizacijom bilo je javno iskazano na licima i komentarima naših sugrađana.

Deset timova liječnika i sestara u ambulantama Klinike za maksilofacijalnu i oralnu kirurgiju KB Dubrava, uz podršku administrativnog osoblja Klinike, svi zajedno na volonterskoj osnovi, učinilo je jučerašnji dan drukčijim, korisnijim i bližim našim građanima.