SAD: Sve više novorođenčadi oboljeva od sifilisa


SAD: Sve više novorođenčadi oboljeva od sifilisa

U posljednih nekoliko godina je u SAD-u zabilježen porast broja novorođenčadi s kongenitalnim sifilisom koja su zaražena in utero. Stoga bi prema mišljenju stručnjaka, kod trudnica trebalo uvesti probir za sifilis kako bi se prevenirao kongenitalni sifilisa u novorođenčadi. Inače, do povećanja učestalosti kongenitalnog sifilisa došlo je nakon porasta učestalosti sifilisa u žena.

Sifilis je sistemska bolest koju uzrokuje Treponema pallidum, a ima 3 klinička stadija i dugogodišnju latenciju. Ukoliko se trudnica zaražena sifilisom ne liječi, može roditi mrtvo, gluho ili slijepo dijete. Jednako tako, novorođenče može imati oštećenje živaca ili deformaciju kostiju.

Ako je neka žena zaražena sifilisom, antibiotska terapija je vrlo učinkovita u prevenciji sifilisa kod novorođenčeta. Valja istaknuti da se sifilis lako otkriva i uspješno liječi.

Također, treba napomenuti da što neka trudnica ranije započne s liječenjem sifilisa, to su manje posljedice po dijete. 

U SAD-u se 9 slučajeva sifilisa javlja na 100.000 ljudi. Najčešće od njega oboljevaju homoseksualci, no zabrinjavajuć je porast njegove učestalosti u žena. Sifilis često ne uzrokuje primjetne simptome, a ponekad su simptomi nejasni.

Izvor:
American Sexual Health Association