Statini povezani s manjom učestalošću raka u bolesnika sa zatajivanjem srca


Statini povezani s manjom učestalošću raka u bolesnika sa zatajivanjem srca

Izgleda da sve više dokaza podupire tezu da statini, lijekovi za snižavanje povišene razine kolesterola u krvi, mogu imati ulogu u prevenciji raka. Naime, najnovija studija provedena na 87.000 pacijenata sa zatajivanjem srca pokazala je da oni pacijenti koji su uzimali statine imaju značajno smanjen rizik od razvoja raka ili umiranja od raka.

Inače, ovo je najveće istraživanje koje je proučavalo učinke statina na zatajivanje srca i prvo veliko istraživanje koje je istraživalo ishode povezane sa karcinomom kod zatajivanja srca.

Smatra se da su ovi rezultati važni jer je zabilježen porast učestalosti raka kod pacijenata sa zatajivanjem srca.

Izvor:
European Heart Journal